Steunfonds

KSA wil de financiële drempel verlagen voor kinderen en jongeren om deel te nemen aan KSA. Om die reden bestaat er een nationaal steunfonds van KSA die leden ondersteunt die het financieel niet breed hebben.

Waarvoor kan je een aanvraag indienen?

Je kan een aanvraag indienen voor het lidgeld, weekends, kampen, één extra activiteit (bv. een daguitstap), KSA-vormingscursussen (animator-, hoofdanimator- of instructeurcursus) en KSA-initiatieven (bv. provinciale speldag).

Hoeveel steun wordt er gegeven?

• Bij het lidgeld bestaan er twee opties. Het lidgeld van KSA Scherpenheuvel bedraagt normaal €35.
1) Terugbetaling van €20,50 door het steunfonds van KSA Nationaal. Het lidgeld wordt dus verlaagd tot €14,50.
2) Volledige terugbetaling van het lidgeld. De overige €14,50 wordt dus betaald door KSA Scherpenheuvel.
• Voor weekends en kampen wordt een bedrag van €7/nacht terugbetaald.
• Bij de extra activiteit, KSA-initiatieven en KSA-vormingen hanteren we het 1/3de-systeem waarbij 1/3de van de prijs betaald wordt door de ouders, 1/3de betaald wordt door KSA Scherpenheuvel en 1/3de betaald wordt door het steunfonds van KSA.

Hoe verloopt een aanvraag?

Contacteer de hoofdleiding via hoofdleiding@ksascherpenheuvel.be. Zo kunnen we samen de situatie bespreken en kunnen wij de aanvraag indienen bij het steunfonds van KSA Nationaal. De hoofdleiding begrijpt dat dit zeer vertrouwelijke informatie is. De situatie zal dan ook steeds met de nodige discretie behandeld worden.